Maarten Meulendijks
rolstoel afhankelijk
woont in zorginstelling in Brabant
is door o.a. beperkte handfunktie afhankelijk van anderen voor eten

Axel Bosters
rolstoel afhankelijk
woont in zorginstelling in Flevoland
is door o.a. beperkte handfunktie afhankelijk van anderen voor eten

 Samen proberen wij het voor elkaar te krijgen om betere voeding te organiseren in zorginstellingen. Door onze eigen ervaringen met eten in onze zorginstelling, weten we precies waar de problemen zitten. Daarvoor bieden we een oplossing. Een haalbare oplossing wil zeggen: niet te ingewikkeld koken (er is weinig tijd in de zorg), niet te duur (er is altijd te weinig geld in de zorg) maar toch verantwoord volgens de richtlijnen van de gezondheidsraad.(letop! wij maken geen deel uit van gezondheidsraad,
maar we steunen wel hun onderzoeken en richtlijnen)

De leden van de Gezondheidsraad (die de richtlijnen hebben geformuleerd na wetenschappelijk onderzoek) zijn:

• prof. dr. ir. D. Kromhout
• prof. dr. ir. J. Brug, hoogleraar epidemiologie, VU medisch centrum, Amsterdam
• prof. dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht
• dr. J.A. Iestra, voedingskundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht
• prof. dr. H. Pijl, hoogleraar diabetologie, Leids Universitair Medisch Centrum
• prof. dr. J.A. Romijn, hoogleraar inwendige geneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
• prof. dr. ir. J.C. Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, Vrije Universiteit, Amsterdam
• prof. dr. ir. P. van ‘t Veer, hoogleraar voeding, volksgezondheid en duurzaamheid, Wageningen Universiteit en Research Centrum
• prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit en VU medisch centrum, Amsterdam
• prof. dr. J.M. Geleijnse, hoogleraar voeding en cardiovasculaire ziekten, Wageningen Universiteit en Research Centrum
• prof. dr. J.B van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, VU medisch centrum en Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
• prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen
• prof. dr. ir. R.P. Mensink, hoogleraar moleculaire voedingskunde, Universiteit Maastricht
• prof. dr. ir. A.M.W.J. Schols, hoogleraar voeding en metabolisme bij chronische ziekten, Universiteit
• prof. dr. ir. M.H. Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen Universiteit en Research Centrum
• ir. C.A. Boot, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
• dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
• dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag
• dr. ir. R.M. Weggemans, Gezondheidsraad, Den Haag